ทำความรู้จักกับ อัตราราคาบอล Sbobet ในรูปแบบต่างๆ พร้อมความหมาย

[ad_1]

อัตราราคาบอล ครั้ง่จะนำมาชี้แนะกันในบทความนี้ เป็น อัตราต่อรอคอยงราคาบอล ครั้ง่ทางเว็บ Sbobet เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยการตั้ง ราคาต่อรอคอยงบอล เหล่านี้จะพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ของครั้งมครั้ง่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น สภาพผู้เล่นในแต่ว่าละครั้งม , สถิติการแข่งขันชิงชัยของ 2 ครั้งมโดยดูว่าครั้งมไหนครั้ง่มีสถิติครั้ง่ดีกว่ากัน , ฟอร์มการเล่น ,รายนามนักบอลก่อนลงแข่ง , สภาพความพร้อมเพรียงของผู้เล่นตัวหลัก , สนามแข่งขัน , สภาพอากาศ เป็นต้น โดยทางเว็บ สโบเบ็ต จะประเมินความพร้อมเพรียงของครั้งมนั้น ๆ เพื่อกลั่นกรอคอยงออกมาเป็น ราคาต่อรอคอยง Sbobet ครั้ง่เปิดให้พวกเราได้เล่นกัน แต่ว่า อัตราราคาบอล ครั้ง่กำหนดขึ้นนี้เป็นแค่การประเมินสภาพโดยรวมของครั้งมครั้ง่แข่งขัน ว่าครั้งมต่อ ควรต่อเท่าไหร่ ซึ่งก็เป็นการใช้หลักความน่าจะเป็นนั่นเอง

อัตราราคาบอล
อธิบายความหมายของ อัตราราคาบอล ในรูปแบบต่าง ๆ

  • • 0 = เล่นครั้งมไหนชนะได้เต็ม / เสมอกันคู่คืนทุน
  • • 0 – 0.5 = ถ้าเล่นครั้งมต่อ ครั้งมต่อชนะ1ลูกขึ้นไปได้เต็ม /เสมอ เสียครึ่ง/แพ้เสียเต็ม ถ้าเล่นครั้งมรอคอยงครั้งมรอคอยงแพ้ 1ลูกเสียเต็ม/เสมอ ได้ครึ่ง/ชนะได้เต็ม
  • • 0.5 = ถ้าเล่นครั้งมต่อ ครั้งมต่อชนะได้เต็ม/แพ้เสียเต็ม/เสมอเสียเต็ม ถ้าเล่นครั้งมรอคอยง ครั้งมรอคอยงชนะ ได้เต็ม/ แพ้เสียเต็ม/เสมอ ได้เต็ม
  • • 0.5 – 1 = ถ้าเล่นครั้งมต่อ ครั้งมต่อชนะ 1ลูก เจ๊าเสมอตัวคืนทุนถ้าชนะ2ลูกขึ้นไปได้เต็ม แพ้เสมอเสียเต็ม ถ้าเล่นครั้งมรอคอยง แพ้1ลูก เจ๊าเสมอตัวคืนทุน แพ้2ลูกเสียเต็ม ถ้าเสมอได้เต็ม
  • • 1 = ถ้าเลนครั้งมต่อชนะ 1ลูก เจ๊าเสมอคืนทุน ถ้าชนะ2ลูกขึ้นไปได้เต็ม แพ้เสมอเสียเต็ม ถ้าเล่นครั้งมรอคอยง แพ้1ลูก เจ๊าเสมอตัวคืนทุน แพ้2ลูกเสียเต็ม ถ้าเสมอได้เต็ม
  • • 1 – 1.5 = ถ้าเล่นครั้งมต่อ ชนะ1ลูกเสียครึ่ง ชนะ2ลูกได้เต็ม เสมอ แพ้ เสียเต็ม ถ้าเล่นครั้งมรอคอยง แพ้1ลูกได้ครึ่ง แพ้2ลูกเสียเต็ม เสมอได้เต็ม
  • • 1.5 = ถ้าเล่นครั้งมต่อ ครั้งมต่อชนะ1ลูกเสียเต็ม ชนะ2ลูกได้ครึ่ง ชนะ3ลูกได้เต็ม แพ้เสมอ เสียเต็ม ถ้าเล่นครั้งมรอคอยง แพ้1ลูกเสียเต็ม เสมอ ชนะ ได้เต็ม
  • • 1.5 – 2 = ถ้าเล่นครั้งมต่อ ครั้งมต่อชนะ 1ลูกเสียเต็ม ชนะ2ลูกได้ครึ่ง ชนะ3ลูกได้เต็ม แพ้เสมอ เสียเต็ม ถ้าเล่นครั้งมรอคอยง แพ้1ลูกได้เต็ม แพ้2ลูกเสียครึ่ง แพ้3ลูกเสียเต็ม เสมอชนะได้เต็ม
  • • 2 = ถ้าเล่นครั้งมต่อ ชนะ1ลูกเสียเต็ม ชนะ2ลูก เสมอคืนทุน ชนะ3ลูกขึ้นไปได้เต็ม แพ้ เสมอ เสียเต็ม ถ้าเล่นครั้งมรอคอยง แพ้ 1ลูกได้เต็ม แพ้2ลูกเสมอ คืนทุน แพ้3ลูกขึ้นไปเสียเต็ม เสมอ ชนะ ได้เต็ม

รายละเอียด อัตราต่อรอคอยงราคาบอล : แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. อัตราราคาบอล แบบต่อลูก เช่น ป.ป. , ครึ่งลูก , ครึ่งควบลูก , เสมอ เป็นต้น โดยมีอัตราการต่อลูกได้เสีย ดังนี้

• ราคาบอล ต่อเสมอ หรือ ขาว ( 0 – 0 ) ความหมายเป็น ไม่มีครั้งมต่อหรือครั้งมรอคอยงผลบอลออกมาอย่างไรก็คิดตามนั้น
• ราคาบอล เสมอควบครึ่ง หรือ ปป. ( 1/4 , 0.25 ) ความหมายเป็น ถ้าครั้งมต่อชนะครั้งมต่อได้เงินเต็มส่วนครั้งมรอคอยงเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมรอคอยงชนะ ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ส่วนครั้งมต่อเสียเต็ม
– ถ้าผลเสมอกัน ครั้งมรอคอยงได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินครั้ง่เดิมพัน ส่วนครั้งมต่อเสียครึ่งของเงินครั้ง่เดิมพัน
• ราคาบอล ครึ่งลูก ( 1/2 , 0.5 ) ความหมายเป็น ถ้าครั้งมต่อชนะ ครั้งมต่อได้เงินเต็มส่วนครั้งมรอคอยงเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมรอคอยงชนะ ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ส่วนครั้งมต่อเสียเต็ม
– ถ้าผลเสมอกัน ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
•ราคาบอล ครึ่งควบลูก ( 1/2+1 , 3/4 , 0.75 ) ความหมายเป็น ถ้าครั้งมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2 – 1 , 4 – 3 ครั้งมต่อได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินครั้ง่เดิมพัน ครั้งมรอคอยงเสียครึ่งหนึ่งของเงินครั้ง่เดิมพัน
– ถ้าครั้งมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ครั้งมต่อได้เงินเต็ม ครั้งมรอคอยงเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมรอคอยงชนะ ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเงินเต็ม
– ถ้าผลเสมอกัน ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
• ราคาบอล หนึ่งลูก ( 1 ) ความหมายเป็น ถ้าครั้งมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2 – 1 , 4 – 3 ครั้งมต่อแล้วก็ครั้งมรอคอยงไม่ได้ไม่เสีย
– ถ้าครั้งมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4 – 2 , 5 – 3 ครั้งมต่อได้เงินเต็ม ครั้งมรอคอยงเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมรอคอยงชนะ ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
– ถ้าเสมอกัน ครั้งมรอคอยงได้เต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
• ราคาบอล ลูกควบลูกครึ่ง ( 1+1/4 , 1.25 ) ความหมายเป็น ถ้าครั้งมต่อชนะไม่เกิน 1 ลูก เช่น 2 – 1 , 4 – 3 ครั้งมรอคอยงได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินครั้ง่เดิมพัน ครั้งมต่อเสียครึ่งหนึ่งของเงินครั้ง่เดิมพัน
– ถ้าครั้งมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4 – 2 , 5 – 3 ครั้งมต่อได้เงินเต็ม ครั้งมรอคอยงเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมรอคอยงชนะ ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
– ถ้าผลเสมอกัน ครั้งมรอคอยงได้เต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
• ราคาบอล ลูกครึ่ง ( 1+1/2 , 1.5 ) ความหมายเป็น ถ้าครั้งมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2 – 1 , 4 – 3 ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 2 – 0 , 4 – 2 ครั้งมต่อได้เงินเต็ม ครั้งมรอคอยงเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมรอคอยงชนะ ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
– ถ้าเสมอกัน ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
• ราคาบอล ลูกครึ่งควบสอง ( 1+3/4 , 1.75 ) ความหมายเป็น ถ้าครั้งมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2 – 1 , 4 – 3 ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมต่อชนะด้วยผลต่าง 2 ประตู เช่น 3 – 1 , 5 – 3 ครั้งมต่อได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินเดิม ครั้งมรอคอยงเสียครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพัน
– ถ้าครั้งมต่อชนะเกิน 2 ประตูขึ้นไป ครั้งมต่อได้เงินเต็ม ครั้งมรอคอยงเสียเต็ม
– ถ้าครั้งมรอคอยงชนะ ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม
– ถ้าเสมอกัน ครั้งมรอคอยงได้เงินเต็ม ครั้งมต่อเสียเต็ม

2. อัตราราคาบอล แบบต่อเงิน (ค่าน้ำ) เป็นอัตราต่อรอคอยงราคาบอล ครั้ง่ส่วนต่างของเงินเดิมพันแต่ว่าละฝั่งจะ ได้/เสีย ไม่เท่ากัน โดย ราคาต่อรอคอยง Sbobet แบบต่อเงินนี้ จะมีราคาเพียง 4 ราคาเท่านั้น เป็น ขาว , -5 , -10 , +10 ความหมายของแต่ว่าละรูปแบบเป็น

• ราคาบอลเสมอ หรือ ขาว โดย อัตราต่อรอคอยงราคาบอล ของ Sbobet คำว่า “ขาว” จะอยู่ประมาณ 0.80 ถึง 0.89 นั่นเป็น ถ้าวางเดิมพันครั้งมต่อ 1,000 บาท ถ้าชนะก็จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 800 ถึง 890 บาท ส่วนบอลรอคอยง ถ้าเดิมพัน 1,000 ก็จะได้ 1,000 แต่ว่าเวลาเสียอาจจะต้องจะเสียไม่เต็มเพราะว่าค่าน้ำอาจจะต้องจะอยู่ครั้ง่ -95 หรือ -97 เป็นแทง1000 ได้ 1000 แน่นอน แต่ว่าเวลาเสียอาจจะต้องจะเสียแค่ 950หรือ 970 นี้ก็ขึ้นตามราคาในเวลานั้นๆ

• ราคาบอล -5 โดย อัตราต่อรอคอยงราคาบอล ของ Sbobet คำว่า “ -5 ” จะอยู่ประมาณ 1.00 ถึง -80 นั่นเป็น ถ้าแทงครั้งมต่อ 1,000 บาท ถ้าชนะก็จะได้รับเงิน 1,000 บาท แต่ว่าถ้าเสีย ก็อาจจะต้องจะเสีย 800 ถึง 1,000 บาทเป็นต้น นี้ก็ขึ้นตามราคาในเวลานั้นๆ แต่ว่าถ้าแทงครั้งมรอคอยง 1,000 บาท ถ้าชนะจะได้รับเงินประมาณ 800 – 890 บาท แต่ว่าถ้าเสียจะเสีย 1,000 บาทเต็ม

• ราคาบอล -10 โดย อัตราต่อรอคอยงราคาบอล ของ Sbobet คำว่า “ -10 ” จะอยู่ประมาณ 0.90 – 0.99 นั่นเป็น ถ้าแทงครั้งมต่อ 1,000 บาท ถ้าชนะก็จะได้รับเงิน 900 – 990 บาท เช่นเดียวกันถ้าถ้าหากว่าเลือกแทงครั้งมรอคอยง แต่ว่าถ้าเสียจะเสียเต็มครั้งมต่อแล้วก็ครั้งมรอคอยง

• ราคาบอล +10 โดย อัตราต่อรอคอยงราคาบอล ของ Sbobet คำว่า “ +10 ” จะอยู่ประมาณ 0.70 – 0.79 นั่นเป็น ถ้าแทงครั้งมต่อ 1,000 บาท ถ้าชนะก็จะได้รับเงิน 700 – 790 บาท แต่ว่าถ้าแทงครั้งมรอคอยง 1,000 ก็จะได้ 1,000 เต็ม ส่วนในกรณีครั้ง่เสียจะเหมือนกันแบบแทงครั้งมต่อแล้วก็แบบแทงครั้งมรอคอยง เป็นอาจจะต้องจะเสีย -80 ถึง -90 เป็นถ้าแทง 1,000 อาจจะต้องจะเสียประมาณ 800-900 บาท เป็นต้น

สำหรับ อัตราราคาบอล ครั้ง่นำมาเสอนกันในบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักพนัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือว่าใหม่ ได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ อัตราต่อรอคอยงราคาบอล ของทางเว็บ Sbobet เพื่อครั้ง่จะได้นำไปต่อยอด นำไปวิเคราะห์คู่บอลครั้ง่จะเลือกแทง จะได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเล่นแทงบอลออนไลน์ให้น้อยลงด้วย แล้วก็นอกเหนือจากการศึกษาเรื่อง ราคาต่อรอคอยง Sbobet แล้ว สิ่งครั้ง่มีความต้องการจะชี้แนะเพิ่มเพิ่มนั่นเป็น การเลือกเว็บผู้แทนครั้ง่จะเข้าใช้บริการ ควรเลือกเว็บครั้ง่มีความน่าเชื่อถือ มีความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดให้บริการมาตรงเวลานาน แล้วก็มีพนักงานคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

[ad_2]